Er zijn verschillende aandoeningen die tot dementie kunnen leiden. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (70%). Iemand met Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen, zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Geheugenverlies is een opvallend kenmerk van deze ziekte. 

Hoe vaak komt dementie voor? Neem een gebied van 100.000 inwoners, daarin zijn ruim 1300 mensen die ‘dementie’ hebben en nadelige gevolgen ervan ondervinden.

Links

www.alzheimer-nederland.nl

Algemene informatie over dementie, en stand van zaken van onderzoek naar dementie.

www.dementieweb.nl

Interactief platform, ontwikkeld vanuit de TAO School of Care.

 

www.dementie.nl

Platform voor iedereen die betrokken is bij dementie.


www.bensajetcentrum.nl/programma/langdurige-zorg-en-dementie

Centrum voor kennisontwikkeling en innovatie. Informatie over het Dementie programma (de Sociale Benadering Dementie).


https://huisvandetijd.nl

Het Huis van de Tijd is een plek waar het dagelijks leven met dementie centraal staat. (Ook hier vormt de Sociale Benadering Dementie het uitgangspunt.)

 

www.dementalent.nl

Een site voor mensen met dementie die actief zijn als vrijwilliger.

 

www.moderne-dementiezorg.nl

Informatie over nieuwe ontwikkelingen en projecten.

 

www.dementheek.nl

Informatie over het maken van een levensboek voor familieleden en mantelzorgers.

 

https://onthoumens.be

Belgische site over dementie, zeer uitgebreid met veel links.

 

www.innovatiekring.dementie.nl

Kenniscentrum over innovatieve ontwikkelingen binnen dementiezorg.

 

https://www.theguardian.com/society/2018/feb/07/social-interaction-dementia-patients

In dit artikel van The Guardian wordt beschreven wat het positieve effect is van praten met mensen met dementie over hun interesses. Al is het maar een uurtje per week.


 

https://www.geheugenvannederland.nl

Een site vol plaatjes uit het verleden. Leuk om samen te bekijken.