Geriatrie is het medisch specialisme dat zich richt op de oudere patiënt. Revalidatie richt zich op het herstel en het behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt.

In de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) komen mensen terecht na een opname in het ziekenhuis vanwege een operatie of ernstige verslechtering van hun ziekte of aandoening. Dit zijn voornamelijk ouderen (65+) die aan het herstellen zijn van een beroerte of een operatie (bijv. nieuwe knie of heup) en ouderen die leiden aan klachten veroorzaakt door een ziekte als COPD of hartfalen. 

Vaak is er sprake van Multi morbiditeit, dat wil zeggen meerdere ziekten, stoornissen, beperkingen of handicaps. Hierdoor zijn deze patiënten niet in staat om na een ziekenhuisopname of operatie direct weer naar de thuissituatie terug te keren. Op de GRZ afdelingen werken de patiënten na hun ziekenhuisopname of operatie aan een verantwoorde terugkeer naar huis. Het doel daarbij is om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Links

www.hersenstichting.nl

https://www.afasie.nl

https://www.longfonds.nl/copd/alles-over-copd/wat-is-copd

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartfalen-gids